Lanean gaberen adibideak bilatzen egon gara eta bakit bat hitz elkartu baten osagai gisa aurkitu dugu.

Hala ere, egia da, gaur egun gehienetan gabe posposizio gisa aurkitzen dugula eta hitz elkartuetan gutxiago erabiltzen dela. Gainera, askotan, eradaraz baliokidea topatzen zaiatu gara, baina erdarazko hainbat aurrizki askotan gaberen biden itzultzen baduguĀ  ere, beti ez da baliokidea.

Horrez gain, erdaraz, badira ‘gabetasuna’ adierazteko oinarrian izenondoa diztuzten hitzak eta horiek ere ezin dira gaberen bitartez itzuli (informal/*formalgabe).

Idazkerari dagokionez, honako formetan aurki dezakegu:

X (izen/aditza) gabe posposizioak

X (izena/aditza) gabeko izenlagunak

Partizipioa gabe + determinatzailea

Aditza + gabe + determinatzailea

izena + gabe(a)

Bibliografia: