Lana bukatutakoan cospusetan begiratzen jarraitu dugu, azpikategorizazio eta beste toki batzuetan adibideak jartzeko. Alabaina, oso zaila izan da adibideak corpusetan bilatzea.

Alde batetik, des- eta ez- aurrizkiak corpusetan bilatu ditugu. Des-, esaterako, oso arin topatu ugu corpus ezberdinetan, baina ez topatzeko zailtasun gehiago izan ditugu, gehienetan ezeztapen adberbio gisa agertzen zelako eta ez aurrizki gisa. Hala ere, azkenean adibide batzuk aurkitzea lortu dugu.
Gabe partikulak, berriz, zailtasun gehiago eman dizkigu. Corpusetan arakatzen ibili gara, baina gehienetan posposizio lez aurkitu dugu eta gutxi batzuetan, hitzl elkartu gisa.

Beraz, corpusetan hitz osoak bilatzea oso erraza dela deritzogu, baina morfema, aurrizki edo partikula jakin batzuk bilatzea berriz zailagoa da.

corpus

corpus